Softball sa hrá na štvrťkruhovom ihrisku, ktorého polomer závisí od vekovej kategórie. Časť ihriska v jeho vrchole sa nazýva VNÚTORNÉ POLE. Nadhadzovač stojí v strede vnútorného poľa vo vzdialenosti určenej pravidlami – tiež podľa vekovej kategórie – od domácej méty. Zbytok ihriska sa nazýva ZADNÉ POLE.

 

Každé družstvo hrá s deviatimi hráčmi. Nehrá sa na čas, ale na ZMENY (angl. inning), ktorých je sedem. Ak je výsledok po siedmych zmenách nerozhodný, pokračuje hra ďalšou a ďalšou zmenou, až pokým sa nerozhodne.

V každej zmene je vždy jedno družstvo v útoku – \“NA PÁLKE\“, druhé v obrane – \“V POLI\“. Bod sa získa tak, že PÁLKAR po správnom odpale loptičky prebehne cez PRVÚ, DRUHÚ a TRETIU MÉTU až tam, odkiaľ vybehol – na DOMÁCU MÉTU.

Pálkara sa snažia na tejto ceste zastaviť obrancovia – POLIARI vyradením z hry – VYAUTOVANÍM. Ak sa im to podarí, nastupuje do hry ďalší pálkar. Ak družstvo v obrane vyautuje troch pálkarov, družstvá si vymenia úlohy obrana – útok.

Poliari majú na vyautovanie pálkarov množstvo spôsobov. Napríklad chytením odpálenej loptičky bez jej dopadu na zem, alebo dotykom pálkara loptičkou pri jeho behu na ďalšiu métu, či prihratím loptičky svojmu spoluhráčovi na tú métu, na ktorú smeruje pálkar, skôr ako tam tento dobehne.

Pálkarovi bráni ešte jeden obranca – NADHADZOVAČ, ktorý nadhadzuje loptičky pálkarovi. Pri svojom nadhode musí trafiť do priestoru nad domácou métou, vo výške od kolien po podpažie pálkara. Trafiť môže aj inde, ale len trikrát. Ak netrafí po štvrtýkrát, postupuje pálkar automaticky na prvú métu. Ak pálkar netrafil tri správne nahodené loptičky, je vyautovaný.

Ak pálkar odpáli loptičku až za ihrisko, volá sa to HOMERUN. Ak sa mu to podarí, pálkar a všetci bežci, ktorí sú na métach, získavajú bod.

Na posudzovanie včasnosti zákrokov a presnosti nadhodov dozerajú rozhodcovia, z ktorých hlavný rozhodca stojí za pálkarom.