Email:   info@bkapollo.sk

Telefón:   +421 944 922 125


Právna Forma:

Občianské združenie

Sídlo klubu:

BK Apollo Bratislava

Podzáhradná 49

821 06   Bratislava

Bankové spojenie: 

(SLSP, a.s.)

Číslo účtu v elektronickom formáte IBAN: 

SK91 0900 0000 0051 5110 1303


IČO: / DIČ:

31750729 / DIČ: 2021615882

Registácia č.:

vvs/1-900/90-10350-4

Skrátený názov:

Apollo Bratislava

Skratka pre SBF a SSA: 

BKA