Darujte Nám  2% z Vašich zaplatených daní

Milí priatelia, rodičia a partneri,

blíži sa termín platenia daní a s ním aj možnosť poskytnúť nášmu klubu podporu vo forme 2% z daní. Prostriedky, ktoré každoročne z 2% získavame, tvoria veľmi podstatnú časť nášho ročného rozpočtu. Vaša pomoc v tomto smere je preto pre klub nesmierne dôležitá.

O aké prostriedky ide?

Každý subjekt – daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie vykázal kladný základ dane, je povinný zaplatiť štátu daň z príjmu. V prípade, že sa daňovník rozhodne podporiť nejakú verejnoprospešnú činnosť (napr. šport, kultúra a pod.), daňový úrad pošle 2% zo zaplatenej dane vybranému prijímateľovi. V prípade, že si daňovník nevyberie žiadneho prijímateľa, peniaze zostanú v štátnom rozpočte.

Kto nám môže prispieť?

O svojich 2% z daní môže rozhodnúť každý, kto platí daň. Ide o fyzické osoby (zamestnanci, živnostníci, slobodné povolania, umelci a pod.) a právnické osoby – firmy.

APOLLO - WEB

Postup a termíny

  • Zamestnanci

Zamestnanci väčšinou nepodávajú daňové priznanie sami, ale podáva ho za nich zamestnávateľ prostredníctvom tzv. ročného zúčtovania preddavkov na daň. Postup je nasledovný:

  1. do 15.2. požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň,
  2. požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane“ (väčšinou je táto požiadavka uvedená na samotnej žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania),
  3. na základe údajov uvedených v tlačive „Potvrdenie o zaplatení dane“ vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, ktoré si môžete stiahnuť nižšie,

(suma 2% zo zaplatenej dane sa vypočíta ako (daň x 0,02) a výsledok sa zaokrúhli na celé centy nadol),

  1. k vyplnenému vyhláseniu priložte potvrdenie o zaplatení dane a odošlite do 30.4. na adresu miestne príslušného daňového úradu. Pre väčšinu z Vás to bude:

Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava

V prípade záujmu Vám túto povinnosť vieme uľahčiť tak, že dokumenty za Vás odnesieme na daňový úrad my.

 

  • Fyzické osoby, ktoré si daňové priznanie podávajú sami

Ak si vypĺňate daňové priznanie sami, vyplňte v ňom aj kolónky určené na poukázanie 2% z dane vybranému prijímateľovi. Budete potrebovať vyplniť najmä sumu zodpovedajúcu 2% z dane a údaje o prijímateľovi, ktoré nájdete nižšie na tejto stránke. Daňové priznanie podajte a daň zaplaťte v lehote na podanie daňového priznania.

  • Právnické osoby – firmy

Na rozdiel od fyzických osôb smú firmy poukázať oprávneným prijímateľom iba 1% zo zaplatenej dane. Toto sa mení v prípade, že firma v termíne na podanie daňového priznania darovala sumu vo výške aspoň 0,5% zo zaplatenej dane na verejnoprospešný účel daňovníkovi, ktorý nie je založený na podnikanie. V tomto prípade môže aj firma poukázať prijímateľovi 2% z dane.

 

Poznámka: výšku zaplatenej dane, ktorú klubu poukážete, sa klub nedozvie.

APOLLO - WEB-2

 

Údaje o prijímateľovi

Názov prijímateľa: Baseballový Klub Apollo Bratislava

Právna forma: občianske združenie

IČO: 31750729

Sídlo: Podzáhradná 49, 821 06 Bratislava

 

Predvyplnený vzor vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

TLAČIVO NA STIAHNUTIE


ĎAKUJEME ZA PODPORU!